WINEXPERT+ PRO

Wanneer kwa­liteit en pro­fes­siona­liteit belangrijk zijn.

De WINexpert+ PRO is speciaal ontwikkeld voor vennootschappen en cijferprofessionelen. Naast de WINexpert+ PRO versie is er ook nog de WINexpert+ KMO (zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, ...) Alle gegevens tussen alle versies zijn perfect uitwisselbaar, eenvoudig per e-mail.

De WINexpert+ PRO bevat (bovenop de mogelijkheden van de KMO-versie) uitgebreide financiële rapportering, actief / passief-overzichten, overzichtelijke balanspresentaties, ratio's, boordtabellen, financiële kengetallen ... en een uitgebreide reeks aan zeer professionele en informatieve lijsten waarmee u duidelijk het boekhouddossier kunt bespreken met de vennoten / klanten. De WINexpert+ kan communiceren in XML/CODA met de banken (XML-betalingsbestand leveranciers / XML-dagafschriftenbestand), Intervat (BTW-aangiftes, BTW-listing, IC-listings), Belcotax-on-web (fiches 281.20 en 281.50) en de Nationale Bank van België (jaarrekening XBRL).

De WINexpert+ is een bewijskrachtige boekhoudsoftware, steeds bijgewerkt met de laatste wetswijzigingen, zeer betrouwbaar. We hebben tientallen jaren ervaring. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de WINexpert+, voor u en voor uw klanten, is ongeëvenaard. Met de WINexpert+ PRO kunt u vlot boekhouddocumenten invoeren / inlezen (robotic accounting).  De WINexpert+ KMO/PRO zijn UBL ready en PEPPOL compliant.

De WINexpert+ beschikt over degelijke handboeken / tutorials en een professionele support-dienst.

Nog meer ...

1

- Duidelijk overzicht Activa / Passiva - Balanspresentaties (opbouw resultaat, %-waardering bedragen) - Raming fiscaal resultaat - Afdrukcentrum (1 opdracht voor een selectie afdrukken) - Uitgebreide dossierinformatie - ... 

2

- Afdruk contextgevoelige historiek van rekeningen - Stel selectieve historieksets samen van rekeningen, klanten en leveranciers - 40 verschillende financiële ratio's, cijfers en grafieken - Persoonlijke toegangscode voor ieder dossier - ...

3

- Financiële kasstromen, boordtabellen, vorming intern beschikbare financiële middelen, financieringsoverschot, financieel overschot, externe financiële middelen, intern beschikbare middelen, cashflow ...

OVERTUIG UZELF VIA DE GRATIS WINEXPERT+ VERSIE

Volledig vrijblijvend,
geen registratie­verplichting,
geen opgave e-mailadres nodig.

Een greep uit de vele unieke handigheden:

- Per gebruiker: aanpasbare schermen, kleur, grootte, lettertype ...

- Meerdere boekhouddossiers: tot 995 dossiers voor één vaste prijs. Zo beschikt u over een snelle toegang tot uw vorige boekjaren voor consultatie of controle. Zeer informatief Dashboard per dossier.

- Inwendig rekeningstelsel, afgestemd op diverse niveau's van ondernemingen, zelfstandigen ... al of niet met personeel.

- Meerdere dagboeken per dossier: aankoopdagboek (10), verkoopdagboek (10), diversen dagboek (10), financieel dagboek (70). Doel: meerdere activiteiten onder zelfde KBO-nummer splitsen, facturen en creditnota's splitsen, meerdere bankrekeningen ...

- Werken in boekhoudperiodes, maanden of kwartalen, naar keuze en gemakkelijk te bepalen, te verlengen of te verkorten en om te schakelen van kwartalen naar maanden en omgekeerd.

- Boekingen kunnen verhuizen naar een andere periode.

- Status boekingen 'Te checken' / 'Checked'.

- Werkkopieën maken en gebruiken van binnen de programmatuur (snapshots).

- Sterk gecomprimeerde veiligheidskopieën maken (en per mail versturen) van binnen de programmatuur, een dossier overmaken aan de boekhouder / accountant of klant zonder kostelijke infrastructuur (server, sap, cloud ...), gewoon per e-mail.

- Automatisch doorboeken in het aankoopdagboek (handig voor verworpen uitgaven, privé-delen, enz.) en bij afschrijvingen.

- Openstaande boekingen als hulp bij het inschrijven van het financieel dagboek. (Ook bij inlezen XML/CODA) 

- Met één opdracht betalingen aan leveranciers in een financieel dagboek opnemen. 

- Neem snel de saldi van de klanten / leveranciers over in de financiële en diversen dagboeken.

- Betaallijst leveranciers op vervaldag.

- Voorstel boekingen klant / leverancier / diversen naar eigen keuze gebruiken.

- Versneld opzoeken van leveranciers / klanten / rekeningen aan de hand van een willekeurig deel van de naam of omschrijving.

- Boekingen kunnen terugvinden aan de hand van het bedrag of combinatie van bedragen.

- Breng wijzigingen aan in reeksen klanten en leveranciers, selecteer snel en eenvoudig onnuttig geworden fiches en wis ze in één keer.

- Uitbreiding klanten- en leveranciersfiches met zelf in te stellen rooster voor 20 eigen gegevens (zoals e-mail-adressen, contactpersonen, openingsuren, enz.)

- Voor de registratie van de boeking de journaalpost kunnen raadplegen en desgewenst ingrijpen op de BTW-vakken.

- Signalering dubbel inschrijven, overslaan van stukken, enz.

- BTW-aangiftes, BTW-listings en IC-listings automatisch elektronisch kunnen indienen (elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer volstaan om u te identificeren).

- BTW-verantwoordingsboek, BTW-boekhoudhistoriek per BTW-voet en per BTW-aangiftevak, BTW-afrekening rekening courant + saldo bepaling na iedere aangifte.

- Ingrijpen op de BTW-aangifte (zoals overdracht negatieve bedragen), waarbij de WINexpert+ de boekingen maakt. 

- BTW-listing per kalenderjaar opstellen, ook als het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar. 
 

- BTW-tegenlisting voor de leveranciers.

- IC-listing naar keuze maand / kwartaal / jaar.

- Ontdoe verkort boekingen van de BTW (te betalen / te ontvangen) in de financiële en diverse dagboeken.

- Boekingen automatiseren voor gemengde BTW-plichtigen en voor de BTW-Marge­regeling.

- Ontdoe bedragen snel van een korting of splits ze over 2 rekeningen.

- Ongelimiteerde raadplegingen en afdrukken van dagboeken, balansen, historieken, posten (of saldi) van klanten, leveranciers, rekeningen, .... ook over afgesloten boekjaren.

- Centralisatietotalen bij afdruk dagboeken.

- Jaaroverzicht rekeningen (periodieke overzichten) instelbaar in maanden, kwartalen, jaar naast elkaar ... alle rekeningen, balansrekeningen, resultaten rekeningen, klanten / leveranciers ...

- Onderdruk bij balansen en overzichten de lijnen zonder bedragen door met de rechtermuistoets op de knop te klikken.

- Roostergegevens (Excel-achtige grids) op het scherm selectief naar eigen keuze afdrukken en 'schermafdruk' van ook niet getoonde roostergegevens maken.

- Doorzoek de roosters/grids met F3 of Ctrl+F.

- Mogelijkheid tot het afpunten van grootboekrekeningen (bv. 499.000 Wachtrekening, 580.000 Fondsoverdrachten ...)

- Afpunten en 'onafpunten' (bij vergissingen) van openstaande posten (en salderend) klanten / leveranciers (ook met een betaalverschil, de WINexpert+ maakt zelf de passende boekingen).

- Betaalherinneringen op verschillende niveau's.

WINEXPERT+

>> WINexpert+ KMO
Voor zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen.
>> WINexpert+ PRO
Voor vennoot­schap­pen en cijfer­beroepers.
>> Updater
Laatste bijwerkingen WINexpert+ KMO / PRO.
>> Prijslijst WINexpert+

INFORMATIE

>> Infotheek WINexpert+
Supportbibliotheek: nieuwigheden, (technische) informatie / toelichting, leerboeken, snel op weg met ...
>> Ondersteuning

GRATIS DOWNLOAD

 >> WINexpert+ 
Gratis versie voor evaluatie, starters, onderwijs.
>> Zelfstudie boekhouden

Externe link: ICT EXPERTISE­BUREAU

>> ICT Expertisebureau
- Beëdigd gerechtsdeskundige 
- Technisch raadsman
+ Second opinion
+ Forensisch onderzoek
- Federaal erkend bemiddelaar 
- AVG (GDPR) / certified DPO

CONTACT

C.I.R.O. BV 
(Centrum voor informatica, Research en Ontwikkeling)
Beukendreef, 15
9080 Lochristi (BE)

Tel: +32 (0)9 355 76 37
E-Mail: info@ciro.be
KBO: BE 0427 728 725
RPR Gent

Copyright (c) 2024 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV.