Gratis download

vorige Home volgende

De evaluatieversie is volledig functioneel, dat wil zeggen, bevat lle mogelijkheden van de gebruikersversie, maar is geknipt in aantallen te verwerken gegevens (50 klanten, 50 leveranciers, 250 grootboekrekeningen, 5.000 boekingsregels over 5 boekhouddossiers).  Het is dus mogelijk een volledige boekhouding bij te houden met balansen en al, zij het van een kleine of beginnende onderneming. Wel kunnen wij gn gratis telefonische support verlenen op deze versie.

  1. Download WINexpert+ Software
  2. Hoe installeren?
  3. Hoe verwijderen?
  4. Toestemming tot downloaden:

 

Download nu de WINexpert+ Evaluatie-/Schoolversie voor GRATIS gebruik. 

De WINexpert+ Evaluatie-/Schoolversie versie 2015 vervangt de versie 2014, maar werkt door op de gegevens zoals u ingetypt heeft. U moet die dus niet opnieuw ingeven, evenmin moet u opnieuw beginnen.

In de versie 2015 is (zoals in de versie 2013 en 2014) reeds de nieuwe BTW wetgeving per 1 januari 2013 voorzien. De Btw-Administratie  kondigde aan ten aanzien van voorschotfacturen 'tolerant' te zullen zijn en zelfs delen van de 'oude' wetgeving nog in 2013 en 2014 te aanvaarden, maar de WINexpert+ Boekhouding was er tijdig klaar voor. Er is dan ook geen reden om niet reeds nu volgens de nieuwe normen te werken.

De versie 2015 is hybride, u kunt dus nu reeds de nieuwe Evaluatie-/Schoolversie op uw computer installeren en gebruiken om 2014 af te werken en 2015 te beginnen.

Meer informatie over de nieuwe Btw-wetgeving leest u in de PDF's 'Snel op weg Btw - nieuw vanaf 2013' en 'Overgangsregeling Btw'.

Tip: de nieuwe wetgeving lijkt bij een eerste kennismaking wellicht 'overweldigend', doch heeft voornamelijk betrekking op 'slechts enkele' voorschotfacturen, die onbetaald zijn gebleven en zonder levering of dienstverlening. Dit zijn voor de meeste bedrijfstakken uitzonderingen.

Hoewel u vermoedelijk niet met deze uitzonderingen te maken krijgt en al deze informatie voor u overbodig is, verwerkt de WINexpert+ ook die uitzonderingen zoals het hoort en documenteert ze zoals het hoort.

Lees ook Nieuw in 2015.pdf, de WINexpert+ Boekhouding PRO voor advocaten, Gemengd BTW-plichtige (toevoeging advocaten) en  Optie 060 voor cijferberoepen  (met oa. autofiscaliteit - VAA - CO2, herzieningen, vergaande begeleiding afsluiting boekjaar ...)

Info: 
versie 2015: van 01.10.2015 (Opmerking: bij download nieuwere versie werkt u automatisch door op de reeds ingetypte gegevens.)
werkt op: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (lees WINDOWS-instellingen: notatie punt spatie.pdf).

inhoud Evaluatieversie:
WINexpert+ Boekhouding PRO + mogelijke boekhoudopties (zoals o.a. fiches 281.20/50, de forfaitaire modules, Jaarrekening VKT /Biztax, eenvoudige facturatie ...) + handboek.
parameters Evaluatieversie: 50 klantenfiches, 50 leveranciersfiches, 250 grootboekrekeningen, 5000 boekingsregels over 5 boekhouddossiers.

inhoud Schoolversie:
WINexpert+ Boekhouding PRO - minus de optie simulaties + eenvoudige facturatie + handboek. (Voordelen Schoolversie.pdf)
parameters Schoolversie: 50 klantenfiches, 50 leveranciersfiches, 250 grootboekrekeningen, 5.000 boekingregels over 5 boekhouddossiers.

Download:  
1) DOWNLOAD de WINexpert+ 2015 Evaluatie-/Schoolversie (het programma) - 22Mb
2) DOWNLOAD 'de INTROGIDS Evaluatieversie.pdf' (installatie-informatie, handige tips en antwoorden op vragen) - 1Mb 
3) DOWNLOAD 'INTROGIDS WINexpert+ Boekhouden.pdf'  (snel op weg met de WINexpert+) - 5Mb
4) DOWNLOAD 'eerste KENNISMAKING.pdf' (voorbeeldboekingen en toelichting) - 16Mb

Extra boeken/tutorials:
LINK naar boeken en tutorials in pdf-formaat  zoals bijvoorbeeld ZELFSTUDIE BOEKHOUDEN, snel op weg met de BTW-aangifte, snel op weg met de jaarrekening, snelstudie WINexpert+ Facturatie ...  

Begin van pagina

Hoe de WINexpert+ te installeren:

Wanneer je de 'WINexpert+ Evaluatie-/Schoolversie' aanklikt zal uw browser u vragen waar hij die op uw computer mag opslaan. Dit mag om het even waar zijn op uw computer (zelfs op uw desktop / bureelblad).

Eenmaal de 'WINexpertEvaluatieversie.exe' op uw computer staat dubbelklikt u er op om het te ontplooien en te installeren.

Op het welkom-scherm kunt u kiezen ofwel de Evaluatieversie (standaard voorgesteld) dan wel de Schoolversie te installeren.

Maakt uw keuze en wacht 20 seconden (u ziet de resterende tijd aftellen) om de WINexpert+ geheel automatisch te laten installeren of druk binnen die 20 seconden zlf op de knop 'Doorgaan' om zlf de installatie te doen.

Na de installatie heeft u toegang tot de WINexpert+ vanuit de 'Start-'balk, via het menu 'Programma's', waarin u de WINexpert+ ziet staan. Er zijn ook automatisch icoontjes op uw bureelblad verschenen om u nog sneller toegang te geven tot de WINexpert+.

Begin van pagina

Hoe de WINexpert+ te verwijderen:

Wil u de WINexpert+ weer van uw computer verwijderen? Kies dan in het Start-menu van de WINexpert+ voor 'Verwijder de WINexpert+ Evaluatieversie'

Daarmee verwijdert u de programmatuur, niet de gegevens (misschien wil u verder werken met de nieuwste Evaluatieversie). Wil u ook uw gegevens wissen? Verwijder dan de map 'Winexprt' van uw harde schijf.

Begin van pagina

Toestemming tot downloaden:

De toestemming waarover uw browser het heeft is een veiligheidsinstelling van uw browser zelf, die u niet zomaar de toelating geeft om programma's van het internet te downloaden.

U kunt deze veiligheidsinstelling aanpassen. Daartoe klikt u op het menu Extra (Tools) in uw browser, vervolgens op Opties (Options) en op het tab-blad Veiligheid (Security), dan zult u het verticale schuifbalkje op hoge veiligheid (Maximum) zien staan.

Verschuift u dat n streepje naar beneden (gemiddeld of medium), drukt u op de toets Toepassen of OK, dan kunt u onmiddellijk nadien de WINexpert+ downloaden.

Na het downloaden kunt u best de veiligheid weer op maximum zetten, als dat de standaard instelling van uw browser is.

Begin van pagina